projectes <<

/// Casa entre mitgeres a Santa Maria, Mallorca.

Carles Marquès Barceló i Toni Ferrari Gual, arquitectes. En procés 2022.

El projecte vol donar una solució actual a la manera de viure actual a la casa urbana entre mitgeres, tan comú als cascs dels pobles de Mallorca.

La casa es desenvolupa envoltant el trast que fa de jardí, al cual tots els espais comuns, cuina, estar, estudi s’hi obren directament. Per altra banda afegim un pati d’entrada adossat a la mitgera, que te per funció il·luminar, ventilar i donar intimitat. Aquest espai exterior hi permet deixar la bici, el cotxe i posar cossiols plens de flors, fent la transició entre el carrer i l’interior de la casa.

Recuperam bona part de la construcció preexistent feta de marès, com una capa més del temps i la volem fer conviure amb els nous materials i textures.

Tot el disseny del projecte es fa des de principis d’arquitectura sostenible, recuperant el marès, optimitzant la orientació solar i la ventilació, i construint en la mesura d’allò possible, amb materials locals i de baix impacte ambiental. Es preveu instal·lar sistemes actius i plaques solars integrades per aconseguir una casa passiva i de consum gairebé nul.

arquitectura-casa-mallorca-passivhaus-sostenible-microestudi-perspectivaarquitectura-casa-mallorca-passivhaus-sostenible-microestudi-croquisarquitectura-casa-mallorca-passivhaus-sostenible-microestudi-croquisarquitectura-casa-mallorca-passivhaus-sostenible-microestudi-planta-plano