Carles Marquès, arquitectura pròxima

Microestudi és un projecte d’en Carles Marquès Barceló, arquitecte col·legiat 758183 al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears,  i arquitecte tècnic col·legiat 1314 al Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics i aparelladors de Mallorca.

Me vaig titular com a arquitecte a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, amb qualificació de 10-Matrícula d’Honor al Projecte Final de Carrera.

Des del 2001 he exercit primer com a arquitecte tècnic, i després també com arquitecte, col·laborant en diferents estudis d’arquitectura i urbanisme a Barcelona, Canàries i Mallorca, així com altres institucions en el desenvolupament d’obres públiques i privades que inclouen habitatges, hospitals, biblioteques, centres culturals, casals, parcs i planejaments urbanístics.

A Microestudi volem fer una arquitectura de proximitat, de mitjana escala, basada en la col·laboració en xarxa, potenciant sinèrgies, intercanvis i experiències entre amics i professionals que se van unint per cada projecte.

arquitecte a mallorca carles marques barcelo arquitecte mallorca