Carles Marquès, arquitectura pròxima

Microestudi és un projecte d’en Carles Marquès Barceló, Arquitecte col·legiat 758183 al Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears,  i Arquitecte Tècnic col·legiat 1314 al Col·legi Oficial d’Arquitectes tècnics i aparelladors de Mallorca.

Em vaig titular com a arquitecte a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, amb qualificació de 10-Matrícula d’Honor al Projecte Final de Carrera.

Des de 2001 he exercit col·laborant en diferents estudis d’arquitectura i urbanisme a Barcelona, Illes Canàries i Mallorca, així com institucions públiques en el desenvolupament de projectes i obres d’habitatges, hospitals, biblioteques, centres culturals, parcs i planejament urbanístic.

També he exercit com a docent en diferents cursos d’especialització, grau i postgrau. Actualment som Professor Associat al Grau d’Edificació de la Universitat de les Illes Balears.

A Microestudi feim una arquitectura de proximitat i de totes les escales, basada en la col·laboració en xarxa, potenciant sinergies, intercanvis i experiències entre amics i professionals que es van unint a cada projecte.

arquitecte a mallorca carles marques barcelo arquitecte mallorca