projectes <<

/// Casa en sòl rústic a Porreres, Mallorca

Autors: Carles Marquès Barceló i Toni Ferrari Gual, Arquitectes.
Col·laboradors: Jaume Ramis Mestre, Arquitecte.
Promotor: Particular.
Projecte d'arquitectura en procés, 2023.

El punt de partida d’aquesta casa és una gran parcel·la en sòl rústic d’us agrícola, com tantes a Mallorca, poblada amb qualcuns fruiters i ametllers. Les tres peces que formen la casa varen anar desplaçant-se fins trobar el millor lloc possible, com tres barques amarrades. Enfoquen la vista cap al poble de Porreres i la Serra de Tramuntana, cap a la Serra de LLevant i cap a la pròpia terra conreada.

El concepte de construcció es basa en explotar al màxim la tipologia més simple, tan comuna en l’arquitectura popular de fora vila a Mallorca: dues parets mestres formant un cos allargat amb coberta inclinada, com la que trobam a les edificacions agrícoles i els sestadors.

L’exterior queda ben delimitat en dues parts: una àrea domèstica i enjardinada, entre la casa i la barrera vegetal que fa la partió, i una zona agrícola extensa, que concentra la major part de la superfície de la parcel·la.

El programa interior es distribueix amb un cos major, on hi ha la zona d’estar, menjador i cuina orientada cap a les millors vistes, i la zona de servei i garatge protegint l’accés de la casa. Un espai intersticial fa d’accés i connector amb el cos menor i zona de nit, on els dormitoris miren cap als camps de conreu. El tercer dormitori de la casa, forma un eix transversal amb l’entrada, el menjador i la piscina, i pot fer d’estudi o de sala en els mesos d’hivern.

Envoltant la casa apareixen diferents terrats i porxos que permeten fer-ne ús en diferents situacions de sol, ombra, estiu, hivern etc, provocant una varietat i un joc de llum molt canviant en funció de l’hora del dia i l’època de l’any.

La construcció es planteja amb materials locals, propers i d’execució coneguda, amb la idea d’obtenir una gran complexitat d’ús a partir de la major senzillesa constructiva, a executar amb empreses i recursos locals. Tota la casa es dissenya amb criteris de passius, controlant l’assolellament i afavorint la ventilació. Aïllaments, inèrcia tèrmica, sistemes de depuració i sistemes actius de captació i producció d’energia, donaran lloc a una casa autosuficient, passiva i de baix impacte ambiental.

+info: .

>> Casa a Llubí

>> Projectes d’obra nova

>> IG

Projecte arquitectura casa Porreres Mallorcaarquitectos casa mallorca porreres rusticoProjecte d'arquitectura de casa en sol rustic a Porreres, Mallorca