projectes <<

/// Casa en sòl rústic a LLubí, Mallorca.

Carles Marquès Barceló i Toni Ferrari Gual, arquitectes.
Colaboradors: Jaume Ramis Mestre, arquitecte.
En procés 2022 2023.

Aquest projecte de casa en sòl rústic començà imaginant amb els clients com seria l’entorn immediat de la casa, on hi haurà hort, on vinya, on quedarà garriga o les files de fruiters.

Cercant les millors vistes i orientació, i aprofitant les traces de les parets de pedra seca que separaven els sementers, trobàrem el lloc on l’habitatge pot fer de frontissa entre un món on recuperar garriga i alzinar, i un altre món més domesticat de fruiters i conreus d’autoconsum.

S’acaba relacionant amb els dos paisatges gràcies a una gran sala que és com un porxo central, oberta a dues orientacions. A Sud Est més salvatge, a Nord Oest, un entorn protegit i elevat amb terrats, umbracles i piscina, obert cap a la vista de la Serra de Tramuntana i la Vila de Llubí. Maclat amb aquest espai principal apareix la cuina, que juntament amb un rebost, bugaderia i bany de servei, es connecta amb el volum del garatge i acaba de configurar l’àrea de serveis. La disposició en forma de braç ajuda a contenir i protegir la piscina i els terrats delimitant un espai domèstic i proper.

Els dormitoris es reparteixen en dues plantes a la part més íntima i tranquil·la de la casa. El dormitori principal, situat a la segona planta, te un petit porxo des del que gaudir de les millors vistes llunyanes.

La construcció serà amb materials locals i propers, marès, calç, fusta, intentant no allunyar-mos massa de l’arquitectura tradicional de Mallorca, on les cases de pedra, terra i fusta que s’esbucaven acabaven reintegrades al lloc. La concepció del projecte és contemporània en els seus espais, i a l’hora recollint la tradició de les arquitectures populars del camp de Mallorca.

S’incorporaran sistemes que donin el màxim confort aconseguint una autonomia energètica total i un consum gairebé nul.

.

.

+Projectes

IG ...

arquitectos mallorca proyecto vivienda llubiProyecto de arquitectura de casa en suelo rústico en Llubí, Mallorca, integrada paisajísticamente y con criterios de vivienda pasivaProjecte d'arquitecte de casa tradicional cional ecologica moderna ecologica en sol rustic a Llubi mallorcaProyecto de arquitectura de casa en suelo rústico en Llubí, Mallorca, integrada paisajísticamente y con criterios de vivienda pasivaProyecto de arquitectura de casa en suelo rústico en Llubí, Mallorca, integrada paisajísticamente y con criterios de vivienda pasivaProyecto de arquitectura de casa en suelo rústico en Llubí, Mallorca, integrada paisajísticamente y con criterios de vivienda pasivaProyecto de arquitectura de casa en suelo rústico en Llubí, Mallorca, integrada paisajísticamente y con criterios de vivienda pasivaProjecte d'arquitecte casa en sol rústic a Mallorca