projectes <<

/// Son Busquets, un nou ecobarri de Palma

Primer premi ex-aequo al concurs d’Idees, 2019

Convocat per Joves Arquitectes de Mallorca y diverses associacions ciutadanes, el concurs cercava recollir idees per transformar Son Busquets en un barri modèlic, i provocar la modificació del Pla Especial de Reforma Interior (PERI) que l’Ajuntament de Palm estava a punt d’aprovar.

La proposta tracta de recuperar els 110.000 m2 de l’antic quarter de Son Busquets per a construir un nou barri amb més de 800 habitatges,equipaments, espais públics i terciari. Es fa amb criteris de sostenibilitat, recuperació del patrimoni, i integració social. Es rehabiliten 21.000 m2 de naus per a equipaments, se recuperen i creen 26.000 m2 d’espais lliures i se fan 838 habitatges amb criteris de baix impacte ambiental. Així mateix se preveu la implantació d’usos terciaris per donar motors econòmics propis al barri i produir un teixit urbà complex que aglutini espais per viure, serveis i llocs de feina.

A nivell de mobilitat, es preveu la pacificació total del trànsit rodat, convertint Son Busquets en la primera superilla de Palma, i garantint una qualitat ambiental inèdita a tot el casc urbà de la ciutat.

Arquitectura palma mallorca