projectes <<

/// Restauració del Molí d’en Carreres, Palma.

En col·laboració amb Javier Gómez, arquitecte i l’equip tècnic i social del Consorci de Rehabilitació Integral de Barris- Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.

És un antic molí d’aigua d’origen islàmic, ja inventariat en el llibre del repartiment de Jaume I de Mallorca. Tot i estar declarat Bé d’Interès Cultural amb caràcter de monument, es trobava abandonat, tancat dins un pati d’illa i cobert de vegetació. La conversió de l’antiga comissaria de policia en Casal de Joves va permetre un accés públic i l’ús del pati d’illa. Es va fer un aixecament planimètric complet pedra a pedra, mapejant patologies i intervencions, amb la col·laboració d’arqueòlogues del Consell de Mallorca i de l’Ajuntament de Palma, per a dur posteriorment a terme una restauració respectuosa, intervenint al mínim i aturant els processos de degradació.