projectes <<

/// Rehabilitació de jardins i piscina a Palma

Paisatgisme i plantació: Manuel Bueno.

Una casa de principis del Segle xx, amb 15.000 m2 de jardins que el temps amenaçava de fer-se seus. Arbres magnífics de tots tipus, pins, xiprers, avets, ullastres, mates, fassers. Jardineres que segueixen traces corbes, caminals, copes ceràmiques de la roqueta. També un sistema de captació i emmagatzematge d’aigua per regar aquest verger. Un aljub de volta, un antic bògit on una bístia impulsava l’aigua cap a un dipòsit i alimentava les boques de rec arreu del jardí on s’hi enroscava el bec d’oca per omplir les regadores. En definitiva un lloc molt viscut i estimat, ple d’històries familiars que s’havia de valorar i tractar amb tacte.

La piscina va trobar un racó al jardí, entre la pastera coneguda com la mitja lluna i els antics galliners. Ha quedat envoltada de vegetació, palmeres, garballons. Els materials son neutres, pedra, marès, formigó. Tot el jardí s’ha millorat, tallant arbres malalts o en perill de caure, recuperant caminals, sembrant noves plantes de flor, aromàtiques i arbres autòctons com lledoners i oliveres.