projectes <<

/// Institut d’ensenyament secundari a Múnic

Projecte final de carrera, qualificat amb 10 Matrícula d'Honor. ETSAB-UPC.

Situat ben davant de la porta d’Isartor, que donava accés a la ciutat, i al costat d’un gran parc poblat de fleixos de gran tamany, el projecte vol aportar contingut a l’eix cultural que uneix la ciutat amb la illa de museus. El parc es fa entrar cap a les plataformes que conformen els patis i accessos a biblioteca, cafeteria i aulari. Les rampes van creant una topografia artificial que permet la trobada i el lleure informal de l’alumnat. S’eliminen els passadissos per donar lloc a fòrums, aules extenses amb les que fer créixer i diversificar l’activitat docent. Una estructura lleugera de fusta contralaminada (CLT) descansa sobre una d’altra d’acer que entrega l’edifici sobre les plantes baixes de formigó, resolent la trobada amb el terreny. La fusta i les façanes de doble pell optimitzen el comportament tèrmic passiu. La climatització es resol amb un sistema de geotèrmia amb difusió a baixa temperatura. La orientació, disseny de façanes i sistemes actius de climatització donen lloc a un edifici de consum gairebé nul.