projectes <<

/// Casal d’Infants i Joves del Camp Redó, Palma.

Premi bones pràctiques programa europeu URBAN Espanya. En col·laboració amb Javier Gómez, arquitecte i l’equip tècnic i social del Consorci de Rehabilitació Integral de Barris- Regidoria d’Urbanisme de l’Ajuntament de Palma.

El projecte comença amb la recerca del millor programa d’usos possible, vista la realitat del barri, el local que ens cediren, i l’ajustat pressupost amb el que contàvem.

La primera mesura va ser tomar la paret del fons i obrir-lo totalment al pati d’illa, on es trobava part de l’antiga síquia de la Font de la Vila i l’antic Molí d’en Carreres, declarats Bé d’Interès Cultural. D’aquesta manera guanyàrem un pati per al casal i donàrem accés als ciutadans al molí d’aigua datat en època islàmica.

El nou casal compta amb sales per activitats diàfanes i flexibles, i dues cabines d’assaig i gravació musical insonoritzades. Es varen dissenyar diferents elements de fusteria que donen flexibilitat d’ús i aprofiten al màxim el reduït espai disponible.