projectes <<

/// 100 Habitatges socials a Mollet, Barcelona.

Concurs d’idees, finalistes 2023.

Equip: Carles Marquès Barceló i Germán Bosch Domingo + Isabel Quirós Villegas i Toni Ferrari Gual, arquitectes.

Promotor: Institut Català del Sòl, Generalitat de Catalunya.

Aquesta proposta d’arquitectura i habitatge social vol aconseguir els millors habitatges per que cada família comparteixi el seu dia a dia en un entorn amable i segur, aportant a Mollet uns espais públics col·lectius de qualitat que actuïn com a connector entre el nucli urbà, el Parc dels Pinetons i la ciutadania. Un equilibri on les qualitats dels espais micro potencien les dels espais de macro i a la inversa; on des de les primeres decisions s’integren la sostenibilitat, la perspectiva de gènere i l’accessibilitat.

Es proposa una ordenació molt racional i seriada que permet optimitzar la orientació solar, la ventilació i la despesa material amb la idea d’aconseguir el màxim amb el mínim, amb una arquitectura que a l’hora que passiva obté espais de molt bona qualitat que millora el paisatge urbà.

Els habitatges aconsegueixen espais interiors i exteriors de molt bona qualitat espacial en un edifici de lloguer social. Els espais d’estar i cuinar son passants, establint la relació entre façanes Nord i Sud. Tots els dormitoris es situen a Sud, aconseguint la millor orientació solar i bones vistes. Els espais servidors com banys i cuines van a Nord i ajuden a donar més intimitat respecte de la circulació. Cada habitatge compta amb terrats diferents amb sol i ombra, que permeten usar-se tot l’any i amplien i qualifiquen tota la casa.


El consum energètic és gairebé nul, amb excel·lents orientació solar, aïllaments i sistemes, i una construcció racional i seriada, que permet encabir dins dels costos ajustats d’habitatge social.

L’entorn te un tractament verd i sense trànsit rodat, segur, amb espais lliures de relació i que afavoreixen la unió entre els parcs i el centre de Mollet.

El projecte te una voluntat integral, que até a les necessitats de cada habitant, al conjunt de la ciutat i redueix l’impacte ambiental.

.

+info

>>Germán Bosch

>>Incasol

>>Projectes

Proyecto arquitectura vivienda social Mollet Barcelonaarquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatgeArquitectura mallorca microestudi habitatgesarquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatgearquitectura mallorca habitatge