serveis <<

/// Reforma / rehabilitació / restauració

La rehabilitació d’un edifici comença per l’estudi del lloc i de les seves històries per a reconèixer els valors existents que mereixen ser conservats. A partir d’aquí trobar les estratègies que els potencien a la vegada que s’aporten millores dels espais, il·luminació, ventilació, condicionament tèrmic, i funcionals. Poden ser de diferents tipus de projecte segons l’element al que afectin:

  • Projectes de reforma, rehabilitació integral.
  • Projectes de rehabilitació de cobertes.
  • Projectes de rehabilitació / restauració de façanes.
  • Projectes de consolidació i o reforç estructural, bigues, forjats..
  • Projectes de renovació d’instal·lacions.
  • Projectes de millora de l’aïllament tèrmic
  • Projectes d’instal·lació d’ascensor, rampes elevadors i accessibilitat en general.

Pots veure els nostres projectes >> aquí….

Reforma / rehabilitació / restauració