projectes <<

/// Taller al Llac Panguipulli, Xile.

Projecte, 2016.

Existia un antic edifici de fusta, de dues plantes, que feia la funció de nau agrícola i que es trobava en molt mal estat.

Es va desmuntar completament, aprofitant tota la fusta d’arbres natius per fer la nova edificació. Ara és d’una planta, i fa de taller per a l’hivern. La tipologia és semblant, una nau a dues aigües. S’hi va afegir una finestra gran a la façana més llarga aporta llum a l’interior per a treballar. Tot el disseny se va fer in situ, conversant i aprenent del constructor mentre dibuixàvem en un full a mà alçada i cercàvem els mitjans més senzills per a resoldre la construcció.