projectes <<

/// Refugi de muntanya i escola de margers a Raixa, Bunyola.

Segon premi al concurs d'idees, 2021.

Equip: Carles Marquès Barceló + Erik Jorgensen Roca + Guillem Aloy Bibiloni + Maria Camprodón Rosanas+ Toni Ferrari Gual+ Germán Bosch Domingo, arquitectes.
Promotor: Consell de Mallorca.

El projecte arquitectònic per a la rehabilitació de part de Raixa, cercava situar un nou refugi de muntanya i una escola de margers a un dels conjunts d’edificacions i elements etnogràfics més especials de Mallorca. 

Es proposa recuperar les cases de l’amo i altres edificacions existents, mantenint el caràcter del lloc i la pàtina del temps, així com la lectura dels usos i espais originals.  Hi ha una idea de aclarir espai, recorreguts i estructures, donant lloc a un projecte funcional, acollidor i de benestar per als usuaris. Volem fer una arquitectura posada al servei de les persones i l’entorn natural i cultural i mai a l’inrevés.

El refugi s’organitza en un pati exterior amb servei per hostes i visitants de dia amb una sala cafè i foganya per una banda, i per altra en les instal·lacions pròpies de l’allotjament. A la vegada les dues plantes reben els usos diürns com recepció, sales, menjador i cuina a la planta baixa, i dormitoris a la planta superior.  El nou pati romp el llenç de coberta donant llum i ventilació natural a tots els espais de circulació. La distribució dels dormitoris permet unir-los o separar-los aconseguint molta més flexibilitat en l’allotjament de grups de visitants.

La intervenció es fa recuperant murs, voltes i altres elements que funcionen per gravetat com a elements d’inèrcia. Els elements a flexió com a cobertes i forjats es rehabiliten amb la fusta com a material predominant, aprofitant el seu baix consum energètic i les moltes possibilitats plàstiques de treball.  La inèrcia tèrmica de l’aigua del safareig serveix per refrescar els espais comuns a través d’un intercanviador.

L’escola de margers ha de ser un espai principalment exterior. Per aquesta raó la situam entre els diferents edificis a rehabilitar, permetent que sigui un lloc d’aprenentatge i difusió de la feina dels margers de Mallorca.

ARQUITECTURA MALLORCAVegatació i parral de Raixaarquitectura mallorcaPlanta arquitecturaREFUGI RAIXADormitori Refugi Raixa GR Mallorca