projectes <<

/// Rehabilitació d’habitatge a Palma.

Autor: Carles Marquès Barceló, arquitecte.
Promotor: Particular.
Anys 2018-2023

Aquest projecte de rehabilitació d’habitatge a Palma es fa sobre un pis dels anys 40, espaiós, fet amb materials de qualitat que volem conservar i posar en valor, a l’hora que adaptem la casa als usos contemporanis. Fusteries de nord vell, trespols de rajola hidràulica de colors i parets de marès. La distribució era la pròpia de família burgesa, amb cuina segregada, menjador independent, dormitori de servei. Molts d’espais segregats que que en conjunt donaven una sensació laberíntica. L’aparició d’un edifici a Sud havia fet perdre bona part del assolellament dels balcons, i tot havia tornat més ombrívol.

La nova distribució redefineix un nou espai social de la casa on es comparteix cuina, conversa, cinema, música, lectura. I mitjançant dues estratègies aconsegueix donar la llum i amplitud necessàries. La primera estratègia és interconnectar els espais creant-ne un sol continu. I la segona és obrir i qualificar les obertures per fer entrar llum a l’interior. Es fa retallant una paret aquí, ampliant una finestra allà, donant lloc a un collage d’intervencions que mostren l’evolució de la construcció i van aportant nous usos, llums, llocs i racons on viure i gaudir.

La construcció es fa en diferents moments, aprofitant al màxim els elements existents, les fusteries, rajoles i fins i tot reciclant les mitjanades de marès que es lleven a un lloc i es reconstrueixen a un altre. És una obra de baix cost, tecnologia simple i poca despesa energètica.

>>Projectes

>>IG

projecte de rehabilitació d'habitatge a Palma amb espais contemporanis i posada en valor de materials existents i baix consum energèticprojecte de rehabilitació d'habitatge a Palma amb espais contemporanis i posada en valor de materials existents i baix consum energèticprojecte de rehabilitació d'habitatge a Palma amb espais contemporanis i posada en valor de materials existents i baix consum energèticprojecte de rehabilitació d'habitatge a Palma amb espais contemporanis i posada en valor de materials existents i baix consum energètic