projectes <<

/// Casa a Son Matet, Sencelles.

Projecte en col·laboració amb Enric Feliu, Arquitecte, 2020.

Una parcel·la en sòl rústic que fins ara era d’ús agrícola. Es situa la casa a la zona alta, protegida a Nord per la densa fila que formen garrovers i ullastres. Les estances es van distribuint en tres cossos que formen un pati que a l’hivern quedarà assolellat i arrecerat del vent. Els dos volums principals es cobreixen amb una coberta a un aiguavés, i el menor, que fa de frontissa, és de coberta plana. El resultat és una edificació molt senzilla, com les que trobam habitualment al medi rural de Mallorca, construïda amb murs de càrrega i bigues de fusta, i espais interiors molt amples i diàfans.