serveis <<

/// ITE IAE Inspecció Tècnica d’Edificis

A Palma, Inca, Manacor i voltants. Preu a consultar

La Inspecció d’Avaluació de l’Edifici (IAE), antiga Inspecció Tècnica de l’Edifici (ITE), és un document que acredita l’estat de salut del nostre immoble. La seva redacció implica la inspecció exhaustiva d’elements estructurals, envolupants, instal·lacions.

Tot i que és de caràcter visual, exceptuant els casos on hi ha sospites de patologies ocultes, ha de ser feta per un professional experimentat i coneixedor de les tecnologies i sistemes constructius i processos patològics.

El preu d’una bona ITE és inapreciable en relació als estalvis que comporta a mitjà termini. El seu cost es calcula en funció del nombre d’habitatges, plantes, superfícies, època de construcció i estat aparent de l’edifici.

ITE IAE Inspecció Tècnica d’Edificis